Stores Overview Stores Overview

Alocasia Indoor Plant

₱16 ~ ₱4,957
5starstarstarstarstar(0comment)
2 stores
1000 products
📌4 leaves with plastik pot and soil
📌kapag dumating na ang baby plants nyo,pwede muna ilagay sa tubig ang ugat , paltan ang tubig every other day
📌after magkaron ng panibagong ugat ,pwede mo na rin ilagay sa lupa
📌ilagay sa shaded area , maganda kung my net ang garden nyo 😀
📌diligan everyday, o every other day
📌ipwesto sa maganda ang flow ng air
Expand
Collapse
Shopee Shopee
Total 636 products
₱16
Stable
₱17
Stable
₱18
Stable
₱19
Down ₱11
₱30
Stable
₱35
Stable
₱35
Stable
₱36
Stable
₱38
Stable
₱42
Up ₱4
₱45
Stable
₱45
Stable
₱45
Stable
₱45
Stable
₱45
Up ₱2
₱45
Stable
₱45
Stable
₱46
Stable
₱46
Down ₱63
₱49
Up ₱5
₱50
Stable
₱50
Up ₱5
₱50
Stable
₱50
Down ₱70
₱50
Down ₱150
₱50
Up ₱5
₱60
Stable
₱60
Stable
₱60
Up ₱6
₱60
Up ₱9
₱64
Stable
₱65
Stable
₱68
Stable
₱69
Stable
₱70
Stable
₱70
Stable
₱75
Stable
₱75
Up ₱8
₱75
Stable
₱75
Stable
₱75
Stable
₱75
Up ₱20
₱79
Stable
₱80
Up ₱20
₱80
Down ₱5
₱80
Stable
₱85
Down ₱65
₱85
Stable
₱88
Stable
₱90
Stable
₱90
Stable
₱90
Up ₱10
₱95
Up ₱10
₱95
Up ₱10
₱95
Down ₱50
₱100
Stable
₱100
Stable
₱100
Down ₱50
₱100
Stable
₱100
Stable
₱100
Stable
₱100
Down ₱99
₱100
Stable
₱100
Stable
₱100
Stable
₱100
Down ₱50
₱100
Stable
₱100
Stable
₱100
Stable
₱100
Down ₱100
₱101
Stable
₱110
Up ₱30
₱111
Stable
₱115
Stable
₱120
Stable
₱120
Stable
₱120
Up ₱12
₱120
Stable
₱120
Stable
₱120
Up ₱35
₱120
Down ₱30
₱120
Stable
₱120
Up ₱12
₱125
Stable
₱128
Stable
₱129
Stable
₱130
Up ₱3
₱130
Down ₱50
₱135
Down ₱15
₱135
Stable
₱135
Down ₱15
₱140
Stable
₱142
Stable
₱142
Stable
₱146
Stable
₱146
Down ₱97
₱150
Stable
₱150
Stable
₱150
Stable
₱150
Stable
₱150
Stable
₱150
Stable
₱150
Stable
₱150
Stable
₱150
Stable
₱150
Stable
₱150
Stable
₱150
Stable
₱150
Stable
₱150
Stable
₱150
Stable
₱150
Stable
₱150
Stable
₱150
Stable
₱150
Stable
₱150
Stable
₱150
Stable
₱150
Stable
₱150
Stable
₱150
Up ₱15
₱150
Stable
₱150
Up ₱75
₱150
Stable
₱150
Stable
₱150
Stable
VARIGATED ALOCASIA BIG ₱510
₱150
Down ₱100
₱150
Stable
₱150
Stable
₱153
Down ₱101
₱155
Stable
₱156
Up ₱13
₱159
Stable
₱160
Down ₱100
₱160
Down ₱39
₱160
Down ₱9
₱160
Up ₱20
₱162
Stable
₱165
Up ₱17
₱165
Down ₱15
₱166
Stable
₱166
Stable
₱166
Stable
₱166
Stable
₱166
Stable
₱166
Stable
₱166
Stable
₱166
Stable
₱166
Stable
₱166
Stable
₱166
Stable
₱166
Stable
₱166
Stable
₱166
Stable
₱166
Stable
₱166
Stable
₱166
Stable
₱166
Stable
₱169
Down ₱30
₱170
Stable
₱177
Stable
₱178
Down ₱72
₱178
Stable
₱179
Stable
₱180
Stable
₱180
Down ₱70
₱180
Stable
₱180
Stable
₱180
Stable
₱180
Stable
₱180
Down ₱70
₱180
Down ₱179
₱181
Stable
₱181
Stable
₱181
Stable
₱181
Stable
₱181
Stable
₱181
Stable
₱183
Stable
₱183
Stable
₱183
Stable
₱183
Stable
₱183
Stable
₱184
Stable
₱185
Down ₱99
₱188
Stable
₱188
Stable
₱188
Down ₱188
₱188
Stable
₱188
Stable
₱188
Stable
₱188
Down ₱188
₱188
Stable
₱189
Stable
₱189
Down ₱81
₱190
Stable
₱190
Stable
₱190
Stable
₱190
Stable
₱190
Stable
₱190
Down ₱10
₱190
Down ₱60
₱190
Stable
₱190
Stable
₱190
Stable
₱195
Up ₱30
₱198
Stable
₱199
Stable
₱199
Stable
₱199
Stable
₱199
Stable
₱200
Down ₱50
₱200
Stable
₱200
Stable
₱200
Stable
₱200
Stable
₱200
Stable